GM Support 2017-01-17 05:43 Vizkiz
Event Exp Drop Sp *2 2016-12-27 05:04 Vizkiz
Level up Rewards 2016-12-12 10:44 Vizkiz
Lineage 2 Youtube
น้ำยาเสริมพลังชีวิต พ้อยท์ : 100
อักษรรูนของค่าประสบการณ์ 50% - 5 ชั่วโมง พ้อยท์ : 80
น้ำยาเสริมกำลังชั้นดี พ้อยท์ : 1
ฟรุ๊ตคอกเทลหอมหวาน พ้อยท์ : 80
น้ำยาคงพลังชีวิต พ้อยท์ : 150
หินช่วยเสริมแกร่งสำหรับอาวุธ - ระดับ A พ้อยท์ : 300
ชุดกระสุนวิญญาณชุดใหญ่ - ระดับ A พ้อยท์ : 315
น้ำยาเสริมกำลังชนิดแกร่ง พ้อยท์ : 5
อักษรรูนของค่าประสบการณ์ 50% - 10 ชั่วโมง พ้อยท์ : 145
ชุดกระสุนวิญญาณชุดใหญ่ - ระดับ B พ้อยท์ : 225
อักษรรูนในรูปผลึกระดับ 5 - 5 ชั่วโมง พ้อยท์ : 80
ขนนกแห่งพร พ้อยท์ : 100